Freebuds4i无线耳机

推荐 华为 Freebuds 4i无线耳机开售 售价499元

今日,华为 Freebuds 4i无线耳机正式开售,售价499元(首发优惠50元),拥有陶瓷白、碳晶黑、蜜语红三种配色。

华为 Freebuds 4i无线耳机开售 售价499元