ApolloGo

推荐 百度Apollo在北京正式开放自动驾驶出租车服务Apollo Go

昨日,百度Apollo宣布,在北京正式开放自动驾驶出租车服务Apollo Go。

百度Apollo在北京正式开放自动驾驶出租车服务Apollo Go