vivo V30发布时间

  • vivo V30发布 搭载骁龙 7 Gen 3

    vivo V30 手机正式发布,面向全球市场推出。这款新机不仅搭载了骁龙 7 Gen 3 处理器,拥有大容量电池,而且对相机进行了大幅升级,配备了三颗 50 MP 摄像头。 viv…

    2024年2月5日