Ulike2S

推荐 OPPO Ulike2S工程机谍照首曝光 最早6月上市

目前,OPPO力推的全新自拍神器Ulike 2还未上市开售,但未雨绸缪的OPPO已经做好了推出Ulike 2升级版(OPPO Ulike 2S)的准备。

OPPO Ulike2S工程机谍照首曝光 最早6月上市