redmi

推荐 消息称Redmi游戏手机将配备小米旗舰同款充电器

近日,据数码闲聊站的消息,Redmi游戏手机将配备小米旗舰同款MDY-12-EF充电器,支持最高67W快充。

04-16 11:10
消息称Redmi游戏手机将配备小米旗舰同款充电器